Tramesa de pressupostos 2010 a Governació per EACAT

El termini per fer la tramesa dels pressupostos 2010 i liquidacions 2010 finalitza el 2 de març de 2012.

D’acord amb el que estableix l’Ordre GAP/ 539/2010, els ens locals han de trametre la informació econòmica dels pressupostos i de les liquidacions de l’administració general de l’ens i la dels seus ens dependents, i la documentació que integra l’expedient administratiu dels pressupostos, mitjançant el qüestionari únic que trobareu a l’apartat de Tràmits/Economia (Tramesa d’inf. pressupostaria al DGRI des de 2010).
Per tal d’optimitzar el rendiment del Servei us fem les següents recomanacions:
 • eviteu les franges horàries centrals (10 a 13h)
 • sortiu del Servei quan no l’utilitzeu durant estones llargues
 • valideu la informació únicament quan els fitxers i les dades estiguin ja introduïdes
Us recordem també que disposeu dels següents telèfons i adreces electròniques d’informació per atendre qualsevol incidència que es produeixi durant la tramitació:
 • Subdirecció General d’Estudis i Coordinació a través del telèfon (93) 567.16.98 o (93) 554 57 36 en horari (1) de 8 a 19 de dilluns a divendres i de 9 a 14 els dissabtes o a través de correu electrònic hlap.governacio@gencat.cat.
 • Serveis d’Administració Local dels corresponents Serveis Territorials de Governació i Relacions Institucionals:
  Barcelona: (93) 552.60.91
  Girona: (872) 97.51.74
  Lleida: (973) 70.35.02
  Tarragona: (977) 23.65.59
  Terres de l’Ebre: (977) 44.12.34
Centre d’atenció a l’usuari del Consorci AOC (suport@aoc.cat) o al telèfon 902 901 080 en horari (1) de 8 a 19 i de 9 a 14 els dissabtes. (1) Horari vigent del 13 de febrer al 2 de març
X