Subvencions a municipis per actuacions de millora en gestió i optimització de recursos

S’obre el període de justificació per als ajuntaments beneficiaris de la subvenció per actuacions adreçades a la millora en l’eficiència de la seva gestió i optimització de recursos, promoguda per la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals (Ordre GRI/239/2011, de 22 de setembre).

La documentació justificativa s’ha de trametre per EACAT (TràmitsSubvencionsGRI- actuacions millora gestió recursos municipals) fins al 29 de juny de 2012.
La data límit per contractar les actuacions subvencionades és el 31 de març de 2012, d’acord amb l’article 4.3 de l’esmentada ordre.
X