S’inicia la integració de CATCert en el Consorci AOC

El Govern de la Generalitat va acordar el passat 2 d’agost “Promoure les actuacions necessàries per a la integració de l’Agència Catalana de Certificació en el Consorci Administració Oberta de Catalunya”. La Comissió Executiva del Consorci AOC, reunida el 19 de desembre, ha donat llum verda a l’inici d’aquest procés d’integració impulsant un seguit d’actuacions en aquest sentit.

Entre aquestes actuacions destaquen el revertir al Consorci AOC els serveis comuns d’administració electrònica gestionats per CATCert (validació, segell de temps, preservació i arxiu digital, serveis de suport a la signatura-e, …).

Els serveis de certificació digital seguiran essent prestats per CATCert en tant que entitat prestadora de serveis de certificació, regida per la legislació específica que els és d’aplicació a aquestes entitats.

X