L’intercanvi de dades entre administracions s’enfila durant 2011

Durant l’any 2011 les administracions catalanes han intercanviat un total de 6.783.559 dades i documents electrònics de les que es posen a la seva disposició mitjançant el Catàleg de Dades i Documents Interoperables de Catalunya establert a l’article 21 de la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya

Aquest intercanvi ha possibilitat que, en uns casos, els ciutadans i les empreses no hagin aportat aquests documents en els procediments que han gestionat davant les administracions i, en altres, que aquestes administracions hagin millorat l’eficàcia de les seves accions en els àmbits en els que desenvolupen la seva activitat.

Els principals usuaris consumidors de dades han estat la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària (ORTG) de la Diputació de Barcelona, amb un consum de 2.208.068, 986.088 i 656.529 respectivament i les dades més requerides han estat el Padró Municipal d’Habitants (1.323.772), la situació del deute amb la Seguretat Social (975.249) i el registre de vehicles i conductors (725.323).

L’activitat de 2011 suposa un important increment respecte els 4.373.816 documents intercanviats durant el 2010, accentuant una tendència alcista continuada des de 2008.

X