L’Institut Nacional de l’Administració Pública i el Centre Criptològic Nacional ofereixen accions formatives en matèria de seguretat de les TIC

La resolució de 27 de gener de 2012, convoca pel primer semestre de l’any 2012, sis activitats formatives en matèria de seguretat de les tecnologies de la informació i comunicació a l’administració electrònica. Els destinataris són empleats públics de les administracions públiques dels subgrups A1, A2 i C1 i els cursos es troben limitats a un màxim de 20 alumnes i la selecció la realitzarà el Centre Criptològic Nacional.

X