Jornada d’Administració electrònica al Consell Comarcal del Baix Llobregat

El 7 de febrer al Consell Comarcal del Baix Llobregat es va celebrar una jornada destinada, entre altres temes, a destacar els aspectes jurídics que cal tenir en compte a l’hora d’apostar per una Administració electrònica així com l’estalvi econòmic que suposa. A més, es van desenvolupar els casos d’èxit més rellevants.

Durant la jornada, es van explicar els usos i eines de signatura electrònica i es va analitzar el funcionament de les trameses i acords entre el Consell i els municipis.

També es va parlar del perfil del contractant i es va incidir en la utilitat de l’ús d’eines com la notificació electrònica (e-NOTUM), la seu electrònica (SEU-e) i el tauler electrònic (e-TAULER) per part dels representants del Consorci AOC. La jornada va comptar amb més de 40 assistents i va ser inaugurada per la vicepresidenta del Consell Comarcal, Lourdes Borrell.

X