Espanya millora en administració electrònica

L’informe “La sociedad en red (2011)” que publica anualment l’ONTSI (Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información), destaca que els ciutadans poden accedir gairebé a la totalitat dels precediments de l’Administració General de l’Estat per Internet i que ja hi ha 28 milions de ciutadans que disposen de DNI electrònic.

Pel que fa a l’ús domèstic, ha augmentat la penetració d’Internet a les llars espanyoles i el seu ús entre els ciutadans. El 61% de les llars espanyoles tenen connexió a Internet i quatre de cada deu disposa de telèfon fix, mòbil i Internet. De la seva banda, les empreses que formen la industria nacional TIC i dels Continguts han generat un volum de negoci de més de 104.00 milions d’euros.

Aquest informe té per objectiu donar a conéixer un conjunt de dades de la Societat de la Informació arreu del món, d’Europa i d’Espanya. Les dades es presenten per hogars, empreses i CCAA, entre d’altres variables.

X