Publicat el sisè informe sobre l’evolució de l’e-Administració al món local

Amb l’objectiu de seguir analitzant el grau d’avenç de l’Administració electrònica als ajuntaments catalans, el Gabinet Tècnic del Consorci AOC ha publicat el sisè informe sobre l’e-Administració (PDF; 124KB), corresponent al mes de juliol de 2011.

Com en l’anterior estudi, també s’inclouen les dades comarcals, revisant l’estat dels 41 consells comarcals en relació amb els serveis d’Administració electrònica. Aquestes dades s’han integrat al mapa municipal català i es poden consultar accedint a l’opció ‘Informació per comarques‘. Pel que fa a la informació referent als ajuntaments, i en relació a les dades dels informes anteriors, podem destacar que:

  • L’augment més destacable ha estat el naixement de noves seus electròniques, passant de 33 el mes d’abril a 87 el mes de juliol. Només el 9,2% dels ajuntaments catalans en disposen però la previsió és que hi hagi un creixement progressiu de cara a finals d’any.

  • Els ajuntaments que accepten rebre factures electròniques són 87 (22 més que a l’informe anterior del mes d’abril). Respecte als consells comarcals, ja en són 16 (quasi el 40% del total). En aquests ens locals i en només un any, l’adopció de l’e-factura s’ha ampliat un 22%.

  • Per que fa a la publicació del perfil de contractant, les dades s’acosten ja al 90% (842 ajuntaments)

  • Segueixen augmentant els ajuntaments amb tràmits electrònics a la seva pàgina web, 823, que representa un 87% del total.

Si hi esteu interessats, a l’enllaç següent podeu consultar els estudis anteriors sobre e-Administració.

X