Noves dades sobre l’avenç de l’e-Administració als ens locals

El Consorci AOC publica el setè informe sobre l’e-Administració, corresponent al mes d’octubre de 2011, amb l’objectiu de seguir analitzant el grau d’adopció dels serveis d’Administració electrònica als ens locals catalans.

Les dades recollides ens mostren un alt grau d’assoliment de serveis com el perfil de contractant, amb més del 90% d’ajuntaments que informen de la seva activitat contractual al web (concretament, 853) i gairebé el 100% dels consells comarcals (40 el publiquen). També la tramitació telemàtica s’estén i arriba al 87% dels ajuntaments catalans, en concret són 824 ajuntaments que ofereixen la possibilitat de realitzar tràmits via web i 37 consells comarcals (90,2% del total).

Segueix en augment el nombre d’ens que disposen de seu electrònica, actualment són 107 ajuntaments (l’11,3% del total) i 5 consells comarcals (12,2%), amb un increment de més del 2% en ambdós casos respecte l’informe anterior, publicat el passat juliol. Si comparem les dades amb els resultats d’ara fa un any (octubre de 2010), s’ha passat de 20 a 107 ajuntaments amb seu electrònica, i de 3 a 5 en el cas dels consells comarcals.

Altres dades que podem destacar són:

  • L’increment de 87 a 96 ajuntaments que usen la factura electrònica, respecte l’informe anterior. Aquest nombre representa un 10,1% del total d’ajuntaments. Més alt és el percentatge de consells comarcals que accepten factures electròniques, el 61 % del total, amb un augment de 16 a 25 consells respecte el mes de juliol.

  • L’augment del nombre d’ens locals que envien notificacions electròniques, són 87 ajuntaments (el 9,2% del total) i 19 consells comarcals (46,3%).

  • Pel que fa a ajuntaments que intercanvien dades amb altres administracions, el nombre ha pujat a 246 (26%).

  • També segueix en augment progressiu el nombre d’ens que han aprovat una ordenança reguladora de l’Administració electrònica, són actualment 91 ajuntaments i 10 consells comarcals.

Les dades d’aquest informe estan plasmades en el mapa interactiu de Catalunya, on navegant per cada municipi o comarca i fent un clic a sobre, accedireu a la informació relacionada amb els paràmetres analitzats. També podeu consultar els estudis anteriors sobre e-Administració.

X