Jornada d¿Administració electrònica al Consell Comarcal del Vallès Occidental

El 3 de febrer es va celebrar a la sala de plens del Consell Comarcal del Valles Occidental una jornada destinada a explicar el nou marc normatiu derivat de la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i la Llei 26/201, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els serveis que ofereix el Consorci AOC.

La presentació de l’acte va ser a càrrec d’ Eva Pardo, interventora de Localret i de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda i delegada especial del Col·legi de Secretaris i Interventors en l’àmbit de l’Administració electrònica.

Hi van participar Jordi Cases, secretari general de l’Ajuntament de Barcelona i del Consorci Localret, que va parlar de l’Administració electrònica en el governs locals; Carles Lloveras, cap dels serveis jurídics de Localret, que va explicar les novetats introduïdes per la Llei 26/2010 en l’àmbit de l’Administració electrònica i l’impuls i els canvis en la coordinació interadministrativa com a conseqüència de la Llei 29/2010.

Finalment, Carles Ferrer, cap de projectes de l¿Àrea d¿Implantació del Consorci AOC, va incidir en el marc normatiu sobre el qual es basa l¿Administració electrònica i, més concretament, els principals serveis que el Consorci AOC posa a disposició dels ens locals per donar-hi compliment.

X