El Consorci AOC incorporarà a l’EACAT l’elaboració i la tramitació dels certificats d’integració i adequació de l’habitatge

La Direcció General per a la Immigració i el Consorci AOC estan treballant en facilitar mitjançant la plataforma EACAT la tramitació electrònica amb els ajuntaments i l’Estat dels certificats d’integració i adequació de l’habitatge que deriven de la Llei d’estrangeria. Aquests supòsits previstos en el nou reglament són:

  • Informe sobre l’esforç d’integració per renovar les targetes de residència temporal

  • Informe sobre l’adequació de l’habitatge per autoritzar el reagrupament familiar

  • Informe sobre la integració social de la persona estrangera per accedir a una autorització de residència per arrelament

Aquesta col·laboració es realitza en el marc de l’acord del passat mes de febrer del Departament de Benestar Social i Família i les entitats municipalistes Federació de Municipis de Catalunya i Associació de Municipis de Catalunya.

Es preveu que anualment es trametin per aquest procediment aproximadament 250.000 certificats.

X