Èxit d’assistència a la jornada del Consorci AOC sobre el perfil de contractant

La jornada va estar dedicada a l’estudi de les obligacions i potencialitats que estableix la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en relació a l’ús dels mitjans electrònics, i a donar a conèixer i promoure l’ús dels serveis de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP).

La introducció a la plataforma de serveis de contractació pública va ser a càrrec de Joan A. Olivares, director gerent del Consorci AOC i de Xavier Carbonell, director gerent de la Cambra de Comerç de Barcelona. Per la seva banda, Francesc Roldan, interventor de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, va detallar les obligacions i les potencialitats del perfil de contractant i els processos de contractació amb l’ús de mitjans electrònics a la Llei 30/2007, i tècnics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès van explicar l’experiència del seu ens en l’ús de la PSCP. Addicionalment, Beatriu Tudel, cap del servei PCSP del Consorci AOC, va descriure les principals funcionalitats del servei.

Per acabar, Neus Colet, secretària de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Departament d’Economia i Finances , va presentar els nous serveis que s’aniran incorporant a la Plataforma fins a disposar, de forma gradual, de tots els serveis lligats a la contractació pública per mitjans electrònics, incloent serveis com la licitació electrònica.

L’acte va ser inaugurat pel conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs, que va destacar que l’Administració electrònica és una gran oportunitat per a la societat actual, ja que es tracta d’una magnífica eina per injectar eficiència en els processos administratius i també per millorar el servei que s’ofereix des de les administracions a la ciutadania. També hi va participar la secretària de Funció Pública de Governació, Mª Teresa Aragonès.

Mª Teresa Aragonès, Jordi Ausàs i Joan A. Olivares

X