El Consorci AOC va intervenir en una jornada de divulgació de l¿e-Administració a l¿Alt Penedès

El passat 23 d¿agost el Consorci AOC va intervenir en la jornada organitzada pel Consell Comarcal de l¿Alt Penedès en la qual es va fer difusió dels diferents serveis relacionats amb l¿Administració electrònica disponibles per als ajuntaments de la comarca. En concret, es va explicar la xarxa informàtica que servirà per posar en funcionament un servei de gestor d’expedients.

A més, es va aprofundir en la situació de l’Administració electrònica a l’Alt Penedès, es van explicar els serveis del Consorci AOC que permeten complir els requeriments de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d¿accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i la Llei 30/2007, de 30 d¿octubre, de contractes del sector públic i els serveis que es presten a través de l¿EACAT que més usen els ajuntaments. Per acabar, es va exposar la política de subvencions del Consorci AOC.

Jornada sobre e-Administració al CC de l¿Alt Penedès

X