Barcelona donarà llicències per fer obres en un màxim de dos mesos

L’Ajuntament de Barcelona ha remodelat el servei de llicències implantant les llicències electròniques amb l’objectiu de garantir una tramitació més eficient, més segura i més transparent dels permisos que es donen als ciutadans. El nou sistema inclou una sèrie de modificacions administratives que, juntament amb un nou aplicatiu informàtic, permetran reduir el temps de tramitació dels permisos d’obres. D’aquesta manera, les llicències més complexes de tramitar es resoldran, com a màxim, en dos mesos.

La transmissió d’aquests documents es realitzarà a través del servei VIA OBERTA del Consorci AOC i incorpora la signatura digital, el pagament electrònic i la simplificació de les sol·licituds. La xifra estimada de tramitacions que es realizaran a través d’aquest nou sistema se situa en 37.115 llicències i permisos anuals i es començarà a aplicar a partir del segon semestre de 2010 a les llicències i permisos per obres majors i menors.

Consulteu la informació més detallada sobre aquest servei.

X