CATCert premia de nou les millors iniciatives d’ús de la signatura electrònica

En l’edició d’enguany que es va celebrar al WTC Barcelona, el conseller de Governació i Administracions Públiques i president del Consorci AOC, Jordi Ausàs, va entregar el premi al GEXAM, l’eina informàtica de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya per al disseny i la gestió d’exàmens i tests en els processos selectius dels ens locals.

L’ Ajuntament de Sant Just Desvern, que va rebre el premi de mans de Pere Navarro, president de Localret i alcalde de Terrassa, va ser guardonat per la implantació de la signatura digital en la tramitació dels expedients d’aprovació de despeses i la integració amb l’iArxiu i l’ Ajuntament de Manlleu, per la seva banda, va rebre el premi per la utilització de la signatura electrònica en la gestió administrativa mitjançant l’expedient digital.

El guardó a la millor iniciativa d’administracions locals catalanes grans va recaure en la Diputació de Tarragona per la difusió de l’ús de la signatura electrònica en el territori que suposa l’ús de l’E-CATÀLEG, aplicació web per a la gestió de les programacions culturals dels ajuntaments de la demarcació i a l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per la implantació de Firmadoc amb signatura electrònica a la gestió econòmica financera.

Finalment, el Col·legi dels Registradors de la Propietat i Mercantil va ser guardonat per l’ús de la signatura electrònica per a la presentació de documents administratius al registre de la propietat. Finalment, la millor iniciativa privada va recaure en Albalia Interactiva S.L. pel Factoffice, complement que permet a qualsevol entitat la gestió de factures electròniques des de MS Office 2007.

El lliurament de premis, que va ser conduït pel director de CATCert, Xavier Tarrés, i que va comptar amb la presència de les principals autoritats de les administracions públiques, així com dels directius de les empreses capdavanteres en certificació digital, va ser clausurat amb unes paraules del conseller de Governació i Administracions Públiques.

X