Les V Jornades de Signatura Electrònica acaben impulsant una e-Administració disponible les 24 hores

El dimecres 19 de novembre van finalitzar les V Jornades de Signatura Electrònica que van posar sobre la taula les experiències dels projectes pioners en la implantació de la signatura electrònica en l’Administració pública.

A les Quartes Jornades de Signatura Electrònica celebrades ara fa un any, es van fer les primeres valoracions sobre l’impacte que la Llei 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics tindria en el foment de la digitalització de la societat. En la cinquena edició els més de 900 assistents van tenir l oportunitat d’escoltar les experiències dels projectes pioners en l’ús de l’e-signatura. Una implantació progressiva que ha de finalitzar el gener de 2010, quan entra en vigor la Llei que garanteix l’accés electrònic a les administracions públiques.

El programa de les V Jornades va girar entorn a dues línies conceptuals, sobre les quals hi va haver conferències i casos pràctics tant de l’àmbit públic com del privat: la signatura electrònica en els processos de gestió i la signatura electrònica en el cicle de vida dels documents electrònics.

D’entre el conjunt de conferències en relació a l’ús de l’e-signatura en els processos de gestió va destacar la sessió sobre l’actuació administrativa automatitzada que va plantejar quins actes administratius es podien automatitzar sense reserves a l’empara del que estableix la Llei 11/2007 com ara la digitalització de documents en suport paper o la generació de còpies autèntiques electròniques; i la sessió sobre la facturació electrònica, en què es van presentar eines i serveis que faciliten tant la generació com l’intercanvi de factures.

D’altra banda, durant aquests dos dies de Jornades es va obrir també el debat sobre l’ús de la signatura electrònica en el cicle de vida dels documents electrònics i es va considerar imprescindible l’ús de formats oberts de documents per garantir l’accés a la informació, més enllà de les eines i aplicacions que permeten visualitzar i manipular un format concret.

La inauguració de les V Jornades de Signatura Electrònica va ser presidida per Pere Navarro, president de Localret i alcalde de Terrassa. També hi van ser presents la secretària d’Administració i Funció Pública i presidenta de CATCert, Mª Teresa Aragonés, el quart tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Ramon García-Bragado i el director gerent del Consorci AOC, Joan A. Olivares i el director de CATCert, Francesc Oliveras. La conferència inaugural, amb el títol ‘El ciutadà com a titular del dret a accedir electrònicament als serveis públics”, va anar a càrrec del Dr. Tomás de la Quadra Salcedo, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Carlos III de Madrid.

Els IV Premis CATCert premien les millors iniciatives de signatura electrònica

Les V Jornades de Signatura Electrònica es van tancar amb el lliurament dels Premis que convoca anualment l’Agència Catalana de Certificació ‘ CATCert i que reconeixen l’esforç de les organitzacions en la promoció i l’ús de la e-signatura. En l’edició d’enguany, el conseller de Governació i president del Consorci AOC, l’Hble.Sr. Jordi Ausàs va lliurar el premi a la Carpeta de les Empreses i Entitats del Portal de tràmits i serveis de l’Ajuntament de Barcelona pel gran salt qualitatiu en la millora dels serveis municipals que s’ofereixen a través d’Internet a les empreses i entitats de la ciutat de Barcelona.

Per a més informació, podeu consultar la notícia sobre el lliurament dels premis CATCert.

X