El Consorci AOC i la Diputació de Lleida impulsen els serveis d’Administració electrònica

El conseller de Governació i president del Consorci AOC, Jordi Ausàs, i el president de la Diputació, Jaume Gilabert, van signar el 28 de novembre un acord amb el qual s’amplia la col·laboració per promoure l’Administració electrònica i l’ús intensiu de les TIC en la producció i distribució de serveis públics als ens locals del seu àmbit territorial.

Gràcies a la signatura d’aquest acord, es transferiran a la Diputació més de 210.000 euros per impulsar el serveis d’Administració electrònica. Aquesta quantitat es transfereix en concepte de col·laboració al finançament de les despeses de les tasques i la prestació d’aquests serveis entre les entitats locals.

Amb aquest nou acord, s’amplia el que ja va ser signat l’any passat entre el Consorci AOC i les diputacions catalanes, i es concreten els objectius de col·laboració fins al 2009. Abans que acabi l’any, el Consorci AOC haurà signat acords semblants amb totes les diputacions.

Accions concretes que preveu l’acord El nou acord preveu actuacions de desenvolupament en l’àmbit de la missió del Consorci AOC que es realitza en base a una triple línia d’actuació:

  • serveis de col·laboració interadministrativa, per millorar l’intercanvi d’informació per mitjans telemàtics entre les administracions públiques per millorar la seva eficiència i eficàcia, és a dir, de promoure la interoperabilitat dels sistemes d’informació.

  • serveis comuns d’Administració electrònica que tenen com objectiu proporcionar suport als projectes d’ús intensiu de les TIC que impulsin les institucions catalanes, potenciant la reusabilitat i la reutilització de les solucions d’Administració electrònica.

  • serveis d’identitat, signatura i perdurabilitat electrònica, per potenciar la seguretat i generar confiança en l’ús de les tecnologies d’Internet entre els ajuntaments.

El conveni també servirà per promoure el canvi de les aplicacions informàtiques de suport als ajuntaments i impulsar la digitalització de la documentació de l’ajuntament i la implantació de la solució de la Diputació de gestió d’expedients electrònics.

X