Amb l’ajuda del Consorci AOC, l’Ajuntament de Roses posa a Internet la seva informació urbanística

El Consorci AOC, l’IDEC (Infraestructures de Dades Espacials de Catalunya) i l’Ajuntament de Roses han col·laborat en el visor de mapes i de planejament urbanístic de l’Ajuntament de Roses.

Aquestes dues eines són per a la visualització i consulta d’informació geogràfica a través de la pàgina web del propi ajuntament. La seva aparença i funcionalitats són pràcticament idèntiques, encara que el servidor de planejament ofereix a més a més la capacitat d’obtenir la normativa d’una zona determinada amb un simple clic i la possibilitat de cercar una parcel·la a partir de la seva adreça o referència cadastral.

Aquesta nova funcionalitat permet consultar la informació cadastral i topogràfica d’una finca i al mateix temps les dades de planejament i la normativa que la regeix, com ara les dades de classificació dels sòl, les dades del sector on es troba o la qualificació del sòl. A més, també es poden obtenir imatges i planells topogràfics de la zona requerida.

Tota la informació està al la pàgina web del PGOU, Pla General d’Ordenació Urbana de Roses.

X