Signatura d’un conveni amb l’Hospitalet de Llobregat per posar en marxa l’expedició telemàtica de volants del padró municipal d’habitants

L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) van signar el passat divendres, 12 de maig a l’Ajuntament de l’Hospitalet un conveni de col·laboració mitjançant el qual els ciutadans i ciutadanes que canviïn de residència podran comunicar el nou domicili a les administracions a través d’Internet, així com fer la consulta telemàtica de volants del padró municipal d’habitants a petició d’una administració pública.

Van signar el conveni, el Sr. Francesc-Josep Belver i Vallès, tinent alcalde de l’Àrea de Recursos Humans i Tecnologia de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i el Sr. Joan A. Olivares i Obis, director gerent del Consorci AOC.

A l’acte de signatura del conveni també va estar present el Sr. Lucio Villasol, cap de projectes de Localret ‘Consorci de governs locals per a la Societat de la Informació-.

L’objectiu del projecte d’expedició telemàtica de volants del padró municipal d’habitants és evitar que el ciutadà hagi de presentar certificats o volants del padró municipal d’habitants en paper en cap organisme públic o privat, i, per aconseguir-ho, es planteja oferir un servei de col·laboració interadministrativa que faciliti l’intercanvi de la informació dels ciutadans relativa al seu domicili de residència necessària per a la realització de diversos tràmits i gestions.

X