Signatura d’un conveni amb l’Ajuntament de Badalona per posar en marxa el servei d’expedició telemàtica de volants del padró

L’Ajuntament de Badalona i el Consorci AOC han signat un conveni de col·laboració mitjançant el qual els ciutadans i ciutadanes que canviïn de residència podran comunicar el nou domicili a les administracions a través d’Internet, així com fer la consulta telemàtica de volants del padró municipal d’habitants a petició d’una administració pública.

Han signat el conveni, l’Il·lma. Sra. Maite Arqué i Ferrer, alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Badalona, assistida per Sr. Juan Ignacio Soto Valle, secretari general de la corporació i el Sr. Joan A. Olivares i Obis, director gerent del Consorci AOC.

A l’acte de signatura del conveni han assistit el Sr. Jordi Pericàs i Torguet, director general de Localret ‘Consorci de governs locals per a la Societat de la Informació- i el Sr. Eduard Tortajada i Molina, regidor de l’Àmbit de Govern.

L’objectiu del projecte d’expedició telemàtica de volants del padró municipal d’habitants és evitar que el ciutadà hagi de presentar certificats o volants del padró municipal d’habitants en paper en cap organisme públic o privat, i, per aconseguir-ho, es planteja oferir un servei de col·laboració interadministrativa que faciliti l’intercanvi de la informació dels ciutadans relativa al seu domicili de residència necessària per a la realització de diversos tràmits i gestions.

L’accés dels ciutadans a aquests serveis telemàtics es realitzarà única i exclusivament a través del portal web municipal.

X