[Resolta] Incidència detectada en els registres principals

Incidència detectada i resolta que afectava a les crides dels registres principals i es registra a EACAT com a registre auxiliar.

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport