[Finalitzada] Renovació certificat EFACT.eacat.cat

Us informem que la renovació del certificat de servidor segur efact.eacatcat ha estat finalitzada.

La cadena de validació correspon a EC-ACC -> EC-SectorPublic, si us trobeu amb alguna incidència, podeu revisar la confiança amb les següents arrels:

1.- clau de l’entitat certificadora CATCert (1,34 kB) ==> link : https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2015/06/clauEntitatCertificadoraCatcert.zip
2.- clau de l’entitat de certificació Sector Públic ==> link : https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2015/06/ec_sectorpublic.zip

Si necessiteu més informació sobre aquesta intervenció programada, podeu contactar amb el servei de suport del Consorci AOC a través del formulari de contacte.

X