[Resolta] Afectació als registres principals

S’ha resolt satisfactòriament la incidència que afectava a les crides dels registres principals i provocava que es registrés a EACAT com a registre auxiliar.

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport

X