[Externa] Intervenció programada amb afectació a les integracions amb el servei Registre Públic de Contractes (RPC) per al dia 29 de Gener entre les 10:00 i les 10:30

La intervenció duta a terme als sistemes d’integració de procesos del Departament d’Economia i Hisenda i externa al Consorci AOC el dia 29 de Gener entre les 10:00 i les 10:30 ha finalitzat correctament a la data i hora previstes.

Els serveis es troben restablerts.

Servei afectat: Registre Públic de Contractes (RPC)

Data inici: 29/01/2022 10:00

Data fi: 29/01/2022 10:30

Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

X