[Finalitzada][Externa] Intervenció programada als serveis del Departament d’Economia i Hisenda (IPEC) per al dia 11 de febrer entre les 19:00 i les 22:00

La intervenció duta a terme als serveis via integració Web Service del Departament d’Economia i Hisenda (IPEC) el dia 11 de Febrer entre les 19:00 i les 22:00 ha finalitzat correctament a la data i hora previstes.

Els serveis es troben restablerts.

Serveis afectats: PSCP i RPC

Data inici: 11/02/2022 19:00
Data fi: 11/02/2022 22:00

Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

X