[Finalizada] [Externa] Incidència detectada al servei de SMS

La següent incidència es troba actualment resolta:

Per causes alienes al Consorci AOC, s’ha detectat una incidència que afecta el servei de SMS de l’idCAT Mòbil, VÀLid,HÈSTIA, e-NOTUM i e-TRAM.

Aquests serveis ja tornen a estar disponibles.

Serveis afectats: idCAT Mòbil,VÀLid,HÈSTIA, e-TRAM i e-NOTUM.

Data inici: 14/01/2022 10:45h

Data fi: 14/01/2022 14:50h

Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

 

X