[Externa] Incidència detectada al servei de Registre Mercantil de Via Oberta

Per causes alienes al Consorci AOC, s’ha detectat una incidència que afecta el servei de Registre Mercantil.

Aquesta incidència pot provocar que alguns consums obtinguin l’error: “- Acceso no permitido. Datos de petición no válidos para sesión iniciada – “

Servei afectat: Registre Mercantil de Via Oberta.

Data inici: 19/08/2021

Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.