[Resolta] [Externa] e-Licita: incidència detectada en la presentació d’ofertes i obertura de proposicions

Us informem que la incidència que afectava a la presentació i obertura de sobres de l’eina de Sobre Digital i ofertes telemàtiques a PSCP es troba resolta des de les 9:30.

A hores d’ara tots els serveis es troben funcionant amb normalitat.

Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

X