[Extern][Resolta] Canvi en les respostes als consums del servei Identitat de Via Oberta

Us informem que s’ha fet la tasca a la qual feia referència l’anterior comunicat:

Us informem que per als consums via integració i per l’entorn de producció, les respostes del servei “consulta de dades d’identitat” es poden veure afectades quan es realitza la consulta per NIE d’un ciutadà estranger que s’hagi nacionalitzat.

A partir d’ara, quan es realitzi una consulta per NIE, si el ciutadà estranger sobre el que es realitza la consulta s’ha nacionalitzat, la resposta només informarà de:
– Que el ciutadà consultat s’ha nacionalitzat, amb la incorporació del codi 0I.
– Del número de DNI corresponent al seu NIE nacionalitzat.

Per conèixer la resta de dades d’identitat, caldrà que l’administració realitzi una nova consulta pel document identificador en vigor: el DNI.

Per a més informació consulteu el comunicat del blog: https://www.aoc.cat/2021/1000280519/el-servei-consulta-de-dades-didentitat-de-la-dgp-via-oberta-retorna-el-dni-dels-ciutadans-estrangers-nacionalitzats/

i la documentació d’integració:
https://www.aoc.cat/knowledge-base/documentacio-especifica-del-servei-via-oberta/idservei/viaoberta/
Servei afectat: Servei Identitats de la DGP de Via Oberta

Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

X