[Finalitzada] [AOC] Intervenció programada als frontals públics del Consorci AOC pel dia 25 de març entre les 15:30 i les 15:45

Us informem que s’ha fet la tasca a la qual feia referència l’anterior comunicat:

Per requeriments de seguretat fets per l’agència catalana de seguretat i pel fet que el el protocol SSLv3 és un protocol de securització del canal HTTPS obsolet i declarat insegur, procedirem a l’actualització progressiva dels diferents frontals públics del consorci AOC per tal de deshabilitar-lo.

L’actuació és dura a terme sobre el següent endpoint per a consum de productes PCI: https://serveis.app.aoc.cat.

Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.
X