[Resolta][AOC][Actualització] Incidència detectada en la creació de signatura

18/06/2019 13:15 h: La incidència que afectava a la creació de la signatura es troba actualment resolta. Aquests serveis ja tornen a estar disponibles.

18/06/2019 13:15 h: La incidència afectava a la creació de la signatura.

S’ha detectat una incidència que afecta a la validació de certificats. Es veuran afectats els següents serveis de l’AOC:

  • e-TAULER
  • Enviament d’edictes al BOE
  • e-Valisa
  • Còpia
  • eTram
  • e-Notum
  • Tramitació mitjançant PDF autoenviables d’EACAT

S’està treballant per resoldre-la el més aviat possible.

Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.