[Resolta] [AOC] Incidència detectada en els serveis de l’AOC

La incidència que afectava el rendiment dels següents serveis de l’AOC ha quedat resolta:

e-NOTUM
e-TAULER
e-VALISA
EACAT
Perfil de contractant (PSCP)
Registre Públic de Contractes (RPC)
Registre unificat (MUX)
Via Oberta
Altes d’idCatMobil.

Aquests serveis, per tant, haurien de funcionar amb normalitat.

Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.