[Finalitzada][AOC] Canvi de certificat d’identitats-pre.aoc.cat

El dijous 13 de febrer, a les 15 hores es realitzarà un canvi del certificat CDS amb el que es s’assegura el canal web del servei Vàlid de Preproducció (identitats-pre.aoc.cat).
L’afectació de servei a partir del canvi recau en les consultes en sistemes integrats als Webservices de Vàlid.

El nou certificat està emès per la nova Autoritat de Certificació, Sectigo, per tant, haureu de revisar la confiança amb les següents arrels:

1.- clau arrel de l’entitat certificadora
2.- clau de l’entitat de certificació

IMPORTANT! Degut a un canvi d’entitat de certificació de Sector Públic a Sectigo i que la nova entitat de certificació intermitja té l’algorisme de signatura de sha384, haureu de revisar que el vostre servidor d’aplicacions o similar admet aquests tipus de certificats, és possible que en alguns casos sigui necessari afegir la cadena de certificació complerta fins a la clau pública del servidor, i com no el tenim publicat al web, aviseu-nos per fer-vos-la arribar a la bústia que ens indiqueu.

Per a més informació sobre aquest canvi podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport d’Integradors.

X