Anàlisi dels estats finalistes de les factures

Com ja us vam anunciar al post de juliol, us adjuntem nova informació sobre l’estudi de les factures que hem rebut durant el 2020 a l’eFACT. En aquest cas, hem revisat quin és el comportament de les factures respecte als estats finals que pot tenir una factura.

D’acord a la resolució de 10 d’octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, per la qual s’estableixen les condicions tècniques normalitzades del punt general d’entrada de factures electròniques, i tal com indica l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, que regula el procediment de tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, els estats de tramitació de les factures que les oficines comptables han de comunicar, son:

 • Registrada
 • Registrada en RCF
 • Comptabilitzada l’obligació de pagament
 • Pagada (Estat finalista)
 • Rebutjada (Estat finalista)

Pel que fa referència a la tramitació de les factures, hem pogut observar que un número rellevant d’entitats no informen mai dels estats finalistes (pagada, rebutjada) i que aquests estats no s’han informat als proveïdors en un número considerable de factures.

En concret, d’un total de 3.657.864 factures analitzades, corresponents a 3.675 entitats, hem identificat que:

 • Factures sense informar estats finalistes (578.702 factures – 16% de factures):
  • 303.572 factures corresponen a l’àmbit de les administracions locals
  • 179.405 factures corresponen a l’àmbit de la Generalitat de Catalunya
  • 95.360 factures corresponen a Universitats
 • Factures que només s’han informat estats finalistes: (199.276 factures – 5,5% de factures):
  • 195.490 factures corresponen a l’àmbit de les administracions locals
  • 2.173  factures corresponen a l’àmbit de la Generalitat de Catalunya
  • 1.596 factures corresponen a Universitats
 • Factures que un cop han informat l’estat PAGADA, han continuat informant altres estats com Registrada, Registrada en RCF, Comptabilitzada l’obligació de pagament o Rebutjada:  (13.300 factures – 0,51%):
  • 9.429 factures corresponen a l’àmbit de les administracions locals
  • 3.692 factures corresponen a l’àmbit de la Generalitat de Catalunya
  • 179 factures corresponen a Universitats
 • Factures que un cop han informat l’estat PAGADA, han informat l’estat REBUTJADA: (548 factures – 0,02%):
  • 57 factures corresponen a l’àmbit de les administracions locals
  • 484 factures corresponen a l’àmbit de la Generalitat de Catalunya
  • 7 factures corresponen a Universitats