ARC – Ajuts investigació, recuperació de sòls contaminats i d’espais amb abocaments de residus industrials 2021

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) obre la concovatòria de les subvencions destinades a les administracions públiques de Catalunya per a la investigació i recuperació de sòls de la seva propietat que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut (ref. BDNS 566724).

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 6 de setembre de 2021.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, al servei ARC – Ajuts investigació, recuperació de sòls contaminats i d’espais amb abocaments de residus industrials 2021.