Informe anual de l’activitat de l’AOC (2020)

L’inici d’any és bon moment per fer balanç de feina feta i analitzar les dades que ens donen una visió general de quin camí hem recorregut i per on hem de continuar avançant. L’anàlisi de l’activitat dels serveis de l’AOC que us mostren tot seguit ens ofereix informació de qualitat per definir itineraris d’actuació.

De l’activitat dels serveis de tramitació amb ciutadans destaquem els 641.948 tràmits que s’han fet via e-TRAM durant 2020 i que suposa un augment del 50% respecte de l’any anterior. En el capítol notificacions electròniques se n’han fet 4.444.849 a través d’e-notum, un 23,86% més que durant 2019. La nota negativa la trobem al servei efact que ha vist disminuïda la seva activitat en un 9% respecte a l’any anterior, passant de 3.740.668 factures durant 2019 a 3.375.354 el passat 2020.

És possible que aquesta disminució de l’activitat pel que fa a l’efact estigui motivada per la caiguda de l’activitat econòmica derivada de la pandèmia. Pel que fa a la l’activitat de tramitació entre administracions els serveis EACAT i EVALISA han augmentat un 10% i un 24% respectivament.

També hi ha hagut un fort increment pel que fa a l’activitat en l’intercanvi de dades entre administracions públiques. Concretament, hi ha hagut un total de 78.655.435 de consultes a través del servei VIA OBERTA, un 40,55% més respecte de 2019 on es van fer 55.960.917.

Pel que fa a la satisfacció dels usuaris dels serveis AOC, que mesurem utilitzant la metodologia Net Promoter Score adaptada a les especificitats del sector públic, la majoria de serveis gaudeix d’una satisfacció per sobre del 50 %.