GT – Com adjuntar documents a un formulari PDF?

Una plata amb una taça de cafè i un mòbil amb la paraula FAQLa major part dels tràmits que formen un servei  dins del Catàleg de serveis d’EACAT estan definits tecnològicament com a formularis PDF. En aquests casos, la documentació que s’adjunta als tràmits, si escau, es pot trametre de 2 maneres en funció del seu pes, el nombre de documents adjunts permesos i de com el prestador del servei ha definit el tràmit:

  • Dins del mateix formulari
  • A través de la Finestreta de registre

Per tal que sapigueu com i quan s’ha d’adjuntar la documentació a un tràmit PDF, s’ha elaborat la FAQ: GT – Com adjuntar documents a un formulari PDF?