Nou termini del servei ACA/RAA001 – Subvencions reposició d’abastament en alta per aiguats gener 2020

Esquitxades d'aiguaD’acord amb la disposició derogatòria única del Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma, queda derogada la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, relativa a la suspensió de terminis administratius, amb efectes del dia 1 de juny de 2020.

Es reprenen dels terminis dels procediments suspesos a partir del 13 de març ( el termini continua en el mateix moment en que es va suspendre el còmput).

Per tant, informem que el termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 29 de juny de 2020.

Trobareu més informació en la notícia d’activació del servei.