Registre de desfibril·ladors fora de l’àmbit sanitari (DEA)

Un cor amb un signe de més i un raig dins del cor

El Departament de Salut publica el tràmit Registre de desfibril·ladors fora de l’àmbit sanitari (DEA) a partir del 22 de juliol d’enguany.

Les entitats que disposin d’aparells desfibril·ladors externs automàtics o semiautomàtics (DEA), prèviament a l’ús d’aquests aparells, s’han d’inscriure en el Registre de desfibril·ladors fora de l’àmbit sanitari adscrit al Departament de Salut.

Queden exclosos de l’obligació d’inscriure’s en aquest Registre els centres, serveis i establiments subjectes a autorització per part de l’Administració sanitària.