Subvencions per al foment de la contractació amb formació en el marc de les campanyes agràries a Lleida

Un camp segat de blat amb bales de pallaEl Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) obre la convocatòria de subvencions per al foment de la contractació amb formació en el marc de les campanyes agràries a Lleida (SOC – Campanya Agrària a Lleida).

El SOC fomenta la contractació i la formació de persones treballadores aturades per tal de gestionar la mediació, la intermediació, el suport i acolliment als col·lectius de persones temporeres que s’adrecen al municipis de Lleida, en els quals es desenvolupen les campanyes de la fruita. Concretament, subvenciona els contractes de treball d’una durada de 4 mesos a jornada completa amb accions de formació obligatòries de 30 hores.

El termini per a la presentació de sol·licituds és de 10 dies naturals a partir de l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

Podeu tramitar aquesta subvenció a la secció Tràmits, dins del Catàleg de tràmits del SOC, en el servei SOC – Campanya agrària a Lleida 2019.