La documentació de les consultes dirigides a serveis de l’Administració de l’Estat ha d’estar en castellà

Us informem que per tramitar les peticions d’autorització dels serveis davant la Plataforma d’Intermediació de Dades dependent del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, el Ministeri ens està requerint que tota la documentació aportada es trobi en castellà com a part de l’avaluació de l’autorització dels serveis sol·licitats.
Per tant us agrairíem que, per poder tramitar les vostres peticions sense incidències, ens aporteu en llengua castellana tant la normativa que justifica la petició de les dades com la sol·licitud on consta el consentiment o dret d’oposició del ciutadà per a consultar la informació sol·licitada.

Els serveis que estan subjectes a aquest requeriment del Ministeri son:

 • Dirección General de Policía (DGP):
  • Consulta d’identitat sense dades de residència
  • Verificació d’identitat sense dades de residència
 • Instituto Nacional de Estadística (INE):
  • Verificació de residència (extesa)
 • Ministerio de Educación:
  • Títols universitaris
  • Títols no universitaris
 • Dirección General del Catastro:
  • Dades cadastrals d’un immoble
  • Certificació descriptiva i gràfica
  • Certificat de titularitat
 • Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE):
  • Prestacions percebudes
  • Import de prestacions actuals
  • Import de prestacions per períodes
 • Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO):
  • Consulta de nivell i grau de dependència
 • Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS):
  • Consulta de prestacions socials públiques
 • Registro Civil:
  • Consulta de defuncions
  • Consulta de matrimonis
  • Consulta de naixements
 • Registre Central de Penats i delinqüents sexuals:
  • Consulta d’inexistència d’antecedents penals
  • Consulta d’inexistència d’antecedents per delictes sexuals