Reconeixements dels perfils dels certificats digitals adaptats al reglament eIDAS

Amb motiu de l’adaptació dels perfils de certificat dels nostres certificats al Reglament eIDAS, durant la segona quinzena de Juny, aquests es veuran modificats. Per tal que pugueu fer les adaptacions necessàries de les vostres aplicacions pel reconeixement d’aquests perfils, posem a la vostra disposició el paquet de proves corresponent que inclou certificats de tots els nous perfils tant per l’entorn real, com per l’entorn de proves, amb dades fictícies:

Annexem a sota una taula de correspondències entre els perfils actuals i els corresponents amb el paquet de proves adjunt.

Producte Acrònims antics Acrònims nous Suport
idCAT: ciutadà idCAT CPIXSA_C2 CPISA-2_idcat programari
T-CAT: certificats personals T-CAT CPISRC_C1 CPI-1 + CPSQ-1 targeta
T-CATP CPIXSA_C1 CPISA-1 programari
T-CAT Representant N/A CPRISQ-1 targeta
T-CAT pseudònim N/A CPPI-1 + CPPSQ-1 targeta
T-CAT: segells electrònics Segell nivell mig CDANM-1 CDA-1_SGNM programari
T-CAT: certificats de dispositiu Dispositiu SSL CDS-1 CDS-1 programari
Dispositiu SSL EV CDSEV-1 CDSQ-1 programari
Seu-e nivell mig CDS-1_SENM CDS-1_SENM programari
Dispositiu aplicacio CDA-1 CDA-1 programari

Properament, publicarem més informació en relació amb la data definitiva en que es començaran a emetre aquests certificats a l’Espai de Certificació Digital.