Últim tràmit pel desplegament total de la tramitació electrònica dels plans urbanístics i les seves modificacions

Els ens locals disposen d’un tràmit electrònic per fer la sol·licitud de la declaració ambiental estratègica dels plans urbanístics i les seves modificacions a l’òrgan competent.

La documentació de la proposta del pla que es preveu sotmetre a l’aprovació provisional per l’ens local es posarà a disposició de la Generalitat de Catalunya dins el gestor documental Alfresco del Departament de Territori i Sostenibilitat.

El nom del tràmit és “Sol·licitud de la declaració ambiental estratègica de plans urbanístics i de les seves modificacions” i es pot accedir des de la pestanya Territori i urbanisme o bé des de el Catàleg de tràmits dins del servei TES – Tramitació d’actuacions en l’àrea d’urbanisme.