El Govern inicia els tràmits per regular el vot electrònic a l’estranger

Vot ElectrònicEl Govern ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei pel qual es regula el procediment de votació electrònica per als catalans residents a l’estranger, per tal de garantir el dret de vot d’aquest col·lectiu i superar els entrebancs que el sistema actual planteja a aquests ciutadans. Es tracta d’un compromís adquirit pel Govern després que en les darreres eleccions al Parlament de Catalunya del passat 27 de setembre, només 14.781 catalans residents a l’estranger, dels 196.065 censats, van votar a causa de les dificultats del sistema.

La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, ha assegurat que amb l’aprovació d’aquest tràmit es fa un “pas important” per garantir el dret de vot de tots els ciutadans catalans, especialment dels residents a l’estranger, ja que votar per correu o en una ambaixada “no garanteix seriosament el dret a vot”. “Tecnològicament és possible i legalment també. Ara només falta que hi hagi voluntat política”, ha assegurat Borràs, qui ha explicat que l’objectiu del Govern és tenir la plataforma de vot electrònic enllestida d’aquí a deu mesos.

L’Avantprojecte de llei es fonamenta amb les competències reconegudes a l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que estableix la capacitat d’articular un règim electoral propi i, en conseqüència, de disposar d’una llei que reguli aspectes concrets o parcials del règim electoral, com és el cas del procediment de vot electrònic per als residents a l’estranger. Així, es tracta d’un avantprojecte de llei que regula exclusivament el sistema de votació electrònica, que serà complementària als altres sistemes de vot actual. La resta del procés electoral se seguirà regint per la normativa electoral estatal.

El text validat pel Govern defineix els principis que fonamenten la llei, el procediment de vot electrònic, el mecanisme d’identificació de l’elector a la plataforma de vot per Internet i l’exercici del dret de vot per mitjans electrònics. La regulació del procés de vot electrònic preveu que, un cop es convoquin les eleccions al Parlament de Catalunya, els electors podran escollir votar per mitjans electrònics, i hauran de registrar-se en un portal específic i, un cop validada la identitat, es farà arribar a la persona electora les credencials per votar de manera segura.

La votació es podrà dur a terme a través d’un ordinador, una tauleta o un mòbil durant el període de vot per correu des de l’estranger. El vot romandrà custodiat en una urna electrònica fins al dia de l’escrutini general.

La normativa també regula la custòdia dels vots, les garanties del vot i el procediment en cas de possibles incidències. El document preveu, així mateix, una auditoria del procés de vot electrònic per garantir que tot el procediment és secret, fiable i transparent, i conté apartats dedicats a la protecció de dades de caràcter personal.

La memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei pel qual es regula el procediment de votació electrònica per als catalans residents a l’estranger ha estat elaborada pel Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, competent en matèria de processos electorals.

L’Executiu també ha aprovat el pla d’acció que ha de fer possible la implementació del vot electrònic. Aquest pla consta de sis grans fases:

  1. definició d’el marc jurídic, és a dir, l’aprovació de la llei que ha de regular el procediment de votació per Internet per als catalans residents a l’estranger
  2. contractació administrativa per adquirir o contractar els serveis de votació electrònica per Internet, que inclou la possibilitat d’implementar una plataforma permanent que, a més d’utilitzar-se en eleccions parlamentàries, serveixi també per a consultes populars promogudes per la Generalitat o altres administracions públiques catalanes
  3. implementació tecnològica, que s’ha de fer seguint els principis de transparència, integritat, privadesa i fiabilitat
  4. pla de comunicació, que ha de definir les diferents accions que es duran a terme per promoure i fomentar el coneixement de la votació per Internet, per mitjà de campanyes adreçades als ciutadans
  5. proves pilot, que es faran per verificar la fiabilitat i qualitat del servei i també per donar a conèixer el nou sistema de votació
  6. implantació efectiva del sistema en el procés electoral

El Pla per implementar el vot electrònic per als catalans residents a l’estranger ha implicat la participació de tècnics dels departaments de Governació, Administracions Públiques i Habitatge; de la Presidència, i d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència. Per redactar-lo, es van crear tres grups de treball (jurídic, tècnic i de comunicació) i un comitè d’experts integrats per una trentena de persones.