Informe de l’activitat de l’AOC (juny de 2016): juny històric per l’e-TRAM, l’e-NOTUM i l’e.FACT

Cloud 1El servei e-NOTUM, ha obtingut un nou juny rècord amb 35.587 notificacions. Els ajuntaments que més han notificat han estat els usuals: Barcelona (7.032), Girona (515) i Sant Just Desvern (397); per part dels consells comarcals, el que més ha notificat ha estat el del Baix Camp. Per la seva banda, l’ús que en fa la Generalitat suposa més del 38,4% del total.

Per la seva banda, el juny de l’e-TRAM també ha estat molt productiu: 4.991 tramitacions, xifra que el situa en la cúspide dels mesos d’estiu d’aquest servei; de fet, implica un 71,6% més tramitacions respecte el mes de juny de 2015. Com és habitual, la “Instància genèrica” continua sent el tràmit més emprat (77’1%) seguida de lluny per “Queixes, suggeriments i propostes” (12,1%) i el “Volant d’empadronament actual” (2,8%). Enguany ja s’han dut a terme 24.412 tramitacions, superant en més de 5 mil les del juny de l’any passat.

També ha estat un bon mes per a la factura electrònica: l’e.FACT ha gestionat més de 205 mil factures. Tenint en compte aquest resultat, l’acumulat de l’any 2016 és ja d’1 milió de factures. Com cada mes, l’ens més actiu és l’Institut Català de la Salut, amb el 15,9% de les factures gestionades.

Després de mesos sense noves implantacions, el servei ERES ha incorporat dos ens, els ajuntaments d’Alpens i Sant Agustí de Lluçanès. També l’Hèstia té un nou ens en producció, l’Ajuntament de Roses.

Aquest mes quasi tots els serveis del Consorci AOC tenen un nivell òptim de disponibilitat, amb una mitjana del 98,9%.

Mitjançant l’enllaç següent, podeu accedir a l’informe complet de les dades d’activitat dels serveis. Juny Maig 2016.