Quin tipus de registre fan servir els ens catalans (Gener-Maig 2016)

El servei de Registre Unificat permet la integració dels serveis del Consorci AOC amb el registre general d’entrades i sortides propi de l’ens. Amb aquesta integració, les anotacions d’assentaments d’entrada o sortida que generen els serveis AOC (e-FACT, e-NOTUM, EACAT, e-TRAM, e-TAULER, portal de Transparència, Perfil de contractant, etc.) es realitzen directament en el registre general de l’ens, en lloc de realitzar-se en el registre electrònic auxiliar d’EACAT com s’havia fet fins ara. Per tant, amb aquesta solució, l’ens disposa d’un únic registre (el propi de l’ens), enlloc de tenir-ne dos (el propi més el de l’EACAT).

D’acord amb la destinació dels assentaments que passen per aquest servei, a continuació mostrem una classificació dels ens en funció del tipus de registre d’entrada i sortida que utilitzen (excepte la Generalitat de Catalunya). Les dades pertanyen al període comprés entre l’1 de gener fins al 31 de maig de 2016.

a. Ens amb l’EACAT com a registre electrònic:

  • Ens que no tenen programari de registre (llibre de registre, Eines d’Office, altres alternatives)
  • Ens que tenen programari de registre (de proveïdor extern o bé desenvolupat internament pel propi ens) i no han sol·licitat el servei de “Registre unificat”. Per a aquests ens, tots els assentament generats pels serveis del Consorci AOC es creen al registre de l’EACAT. En conseqüència, han de mirar cada dia dos registres: el de l’EACAT i el seu registre principal

b. Ens amb registre ERES i proveïdor Consorci AOC

c. Ens amb registre ERES i proveïdor Diputació de Girona

d. Ens amb registre ERES i proveïdor Diputació de Tarragona

e. Ens amb registre propi (és el seu registre principal, el gestiona el propi ens i és de l’ens) integrat al servei de Registre Unificat i, per tant, els serveis del Consorci AOC registren sobre aquest registre propi de l’ens

f. Ens que donen servei a altres ens(i no són una diputació)

g. Properament la Diputació de Lleida també donarà servei de registre als seus ens.

Per una visió sobre el territori, podeu consultar el mapa:

05_2016_MAPAllegenda