La notificació del dret de tanteig i retracte del Decret llei 1/2015, a través d’EACAT

Ha entrat en funcionament a EACAT el tràmit de dret de tanteig i retracte previst al Decret llei 1 /2015, mitjançant el qual l’Agència de l’Habitatge de Catalunya realitzarà les notificacions als ajuntaments.