Canvi validació esquemes PCI Producció

Tal i com es va comentar a mitjans de juny de 2015, la Plataforma de Col·laboració Interadministrativa (PCI) del Consorci AOC ha realitzat unes modificacions dels esquemes de les dades genèriques de la PCI.

Us recordem que tal com es va informar el 15 de març, dimecres 20 d’abril s’activarà per defecte la validació més restrictiva d’esquemes a l’entorn de Producció.

Recordeu que es important que proveu les vostres integracions per evitar possibles errors en la activació de la validació restrictiva d’esquemes a l’entorn de Producció. Si proveu a l’entorn de Preproducció, ja no cal que informeu el paràmetre validar, doncs a Preproducció ja està activa la validació d’esquemes.

Qualsevol dubte us podeu adreçar al portal de suport integració