+150 milions d’euros, els estalvis generats el 2015 pels usos dels serveis de l’AOC

Aplicant la metodologia pròpia desenvolupada per l’AOC per tal de calcular els estalvis dels serveis electrònics respecte els tradicionals, en  paper, els usos de les administracions catalanes dels serveis oferts pel Consorci AOC durant el 2015 han suposat uns estalvis superiors als 150 milions d’euros.

estalvis

Aquest import, creixent any rere any, representa un retorn de la despesa de 2015 de l’AOC en una relació 1/16,6. És a dir per a cada euro del pressupost de l’AOC es genera un suposat estalvi de 16,6€ a les administracions catalanes.