Castellar del Vallès estrena el nou sistema d’identificació digital a través de telèfon mòbil

idcatSmsCastellar del Vallès és el primer municipi de Catalunya que facilita la realització de tràmits per Internet a través de l’idCAT SMS, el nou servei d’identificació digital a través de dispositius mòbils del Consorci AOC.

L’acte de presentació de l’idCAT-SMS ha tingut lloc aquest matí, a la Sala d’Actes d’El Mirador de Castellar del Vallès i hi ha comptat amb la participació de l’alcalde de la ciutat, Ignasi Giménez, i del director del Consorci AOC, Àlex Pèlach.

Aquest sistema es basa en el lliurament d’una codi d’un sol ús a un telèfon mòbil que s’ha d’introduir en el procés de tramitació. Qualsevol ciutadà o ciutadana pot obtenir aquesta identificació registrant el seu número de telèfon mòbil a la base de dades de la Seu Electrònica de la Generalitat. Per fer-ho, haurà d’acudir a qualsevol de les entitats de registre existents, entre les quals hi ha el Servei d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Castellar.

Quins tràmits es poden fer?
Amb aquest nou identificador digital es podran realitzar tots els tràmits municipals que requereixen d’autenticació o signatura electrònica. Així per exemple, es podrà fer servir per presentar instàncies, sol·licituds d’accés a la informació pública o declaracions i comunicacions relacionats amb la creació d’empreses.

L’idCAT-SMS també es pot fer servir per a la realització de diversos tràmits amb la Generalitat de Catalunya, com l’accés a la carpeta ciutadana, les notificacions electròniques de l’AOC o bé sol·licituds d’accés a la informació.

Està previst que aquest servei es desplegui properament a totes les administracions catalanes, començant pels 879 ens locals que utilitzen la solució e-TRAM de tramitació electrònica de l’AOC.

Molt fàcil, segur i per a tothom
Actualment s’han lliurat més de 40 milions de DNIs electrònics però el percentatge de tràmits fets amb aquest sistema és tan sols del 0,02% segons el darrer informe de la Fundació Orange. Segons les nostres dades, a Catalunya la mitjana de de tràmits municipals realitzats electrònicament respecte al total és inferior al 15%, tot i que el 75% dels ciutadans ja són internautes.

Aquest nou sistema permetrà donar un salt qualitatiu i quantitatiu per superar les barreres de la utilització dels certificats digitals i impulsar de forma efectiva l’administració digital en la relació amb els ciutadans, amb totes les avantatges que això implica de millora de la qualitat del servei i d’estalvi de temps i diners.

En aquest sentit, es tracta d’un sistema molt senzill de fer servir que pot utilitzar fàcilment qualsevol ciutadà, atès que es basa simplement en introduir un codi d’un sol ús que es rep per SMS.

Així, estarà a l’abast de tots els ciutadans amb un telèfon mòbil que és gairebé tothom: a Espanya hi ha a dia d’avui 108 telèfons mòbils per 100 habitants. A més, permetrà fer electrònicament més del 95% dels tràmits perquè és segur pel fet d’estar basat en un dispositiu molt personal com el telèfon mòbil i perquè està qualificat com a seguretat de nivell mig segons l’esquema nacional de seguretat.

Com funciona?
Quan un servei electrònic ofereixi la possibilitat d’identificar-se mitjançant idCAT-SMS, caldrà d’introduir el document d’identificació (DNI, en el cas de ciutadans de nacionalitat espanyola) i el telèfon mòbil registrat a la base de dades.

Si la base de dades no troba el document d’identificació o el telèfon mòbil proporcionat no correspon al que s’ha registrat vinculat al document d’identificació, es visualitzarà un missatge d’error. En aquest cas, s’haurà de modificar el registre si és erroni o realitzar-lo si no s’ha fet prèviament.

Si les dades proporcionades es corresponen a les registrades s’enviarà una contrasenya al telèfon mòbil que s’haurà d’introduir en el camp de text que es mostrarà en pantalla. Si la contrasenya és correcta, es podrà continuar el tràmit o la gestió que s’està realitzant.

L’Ajuntament de Castellar del Vallès aprovarà aquests dies un protocol d’identificació i signatura electrònica que regula la validesa del servei idCAT-SMS en la relació de la ciutadania amb l’administració local a fi i efecte d’afavorir la simplificació en la tramitació electrònica.